PRE-ORDER THE ALBUM
~ A ~ S ~ K ~ B ~ O ~ X ~
mister lies on bandcamp_____
mister lies on soundcloud____
mister lies on facebook______
mister lies on twitter________
mister lies on tour__________